Szerző: HBMNE

Közgyűlés – Meghívó, Március 4.

Tisztelt Egyesületi Tagunk! A Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület 2017 március 4-én /szombat/ 9.00 –től tartja Ünnepi Közgyűlését a Csapókerti Közösségi Házban /Debrecen, Süveg u. 3/ Napirendek: Részletek 9.00-9.45 Beszámoló az egyesület 2016-os évi tevékenységéről. Előadó: Hubert Erzsébet elnök 9.45-10.00 Kiegészítések, hozzászólások. A beszámoló elfogadása. 10.00-10.20 kávé szünet 10.20-11.00 Az egyesület által alapított kitüntetések átadása. Átadja : Hubert Erzsébet elnök és Virágos Lajosné Kozák Anikó titkár Emléklap átadása a jubileumi év alkalmával minden jelen levő egyesületi tagnak. 11.00-11.50 A 2017-es jubileumi év programjának ismertetése előadó: Hubert Erzsébet 11.50-12.00 Kiegészítések, hozzászólások. 12.00 A program elfogadása. 12.00-12.30 A 2017 május 6.-i Közgyűlés témáinak ismertetése. Tisztújítási előkészületek- jelölő bizottság választás. Előadó: Virágos Lajosné Kozák Anikó titkár 12.30-13.00 Köszöntések a Jubileumi Évhez kapcsolódva. 13.00-13.30 Egyebek. 13.30-15.30 Ebéd a jelen levők részére. 15.30 -16.00 Műsor az egyesületi tagok szerkesztésében és előadásában. A közgyűlés a tagok 50% + 1 fő részvételével határozatképes. Amennyiben 9.00-ra a közgyűlés létszáma nem elégséges a határozat képességéhez, akkor a közgyűlés ismételt összehívására kerül sor, 2017 március 4-én 9.30-kor a Csapókerti Közösségi Házban, változatlan napirenddel. A Közgyűlésen lehetőség lesz a 2017-es tagsági díj befizetésére is! Kérem, hogy a program sikeres lebonyolítása érdekében a szekció vezetőjénél február 28-ig szíveskedjen jelezni részvételi szándékát! A 2017 március 4-i Közgyűlésünkön a megjelenésére számítunk, szeretettel várjuk! Debrecen, 2017 február 13 Hubert Erzsébet elnök...

Read More

XX. Országos Fazekaspályázat Pályázati Felhívás

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár meghirdeti a XX. Országos Fazekaspályázatot A pályázat célja: népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekas-központok tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése, mai lakáskultúrába történő beillesztése. A pályázat témája: folyadékkészítő, -tároló, -tálaló, -kínáló edények Pályázati feltételek: Részletek << KATT IDE – A pályázat nyilvános, melyen részt vehet minden fazekas. – Pályázni csak olyan alkotásokkal lehet, amelyek más országos szakági pályázatokon vagy zsűri előtt nem vettek részt. – A pályázathoz a Hagyományok Háza zsűriadatlapját és a mellékelt pályázati adatlapot kitöltve, valamint a csekk igazolószelvényét kell elküldeni a Hagyományok Háza címére (Hagyományok Háza, Népi Iparművészeti Osztály, 1011 Szilágyi Dezső tér 6., 1251 Budapest, pf. 23.), és másolatban zárt borítékban a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére, Kutrovácz Éva nevére is (9900 Körmend, Batthyány Kastély, Dr. Batthyány utca 3.). Mindkét borítékon kérjük feltüntetni: Fazekaspályázat. – A pályázatot a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak zsűriszámot ad. A zsűrizés díja alkotásonként 1500 Ft, melyet csekken vagy átutalással lehet befizetni a Hagyományok Háza bankszámlájára (10032000–01739716–00000000), külön nevezési díj nincs. A bizonylatot, kérjük, mellékeljék a zsűriadatlaphoz. (A csekk és adatlapok beszerezhetők a Hagyományok Házában, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtárban, valamint az adatlapok a Hagyományok Háza honlapjáról letölthetőek. A tárgyakat az adatlapokon feltüntetett sorrendben be kell sorszámozni. Az alkotások átvételi időpontja: 2017. március 27-28....

Read More

Kövessen a Facebookon is